Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Authority of Da Nang’s Hi-Tech Park and industrial parks) được hợp nhất từ 2 đơn vị Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Ban Quản lý các khu công nghiệp, chế xuất Đà Nẵng trước đây. Việc hợp nhất 2 cơ quan này được thực hiện theo Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần giúp việc quản lý hoạt động của các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiệu quả hơn, đồng thời tạo thuận lợi đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư cho thành phố Đà Nẵng.

ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng

Chức năng của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cơ quan này thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về mặt chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về các lĩnh vực có liên quan. Ban Quản lý có kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng với thủ tục cấp giấy phép lao động

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng là nơi giải quyết các thủ tục sau:

1. Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

2. Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trong khu công nghệ cao, khu công nghiệp

3. Xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện không cấp giấy phép lao động (BQL khu công nghệ cao và các khu công nghiệp)

4. Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được Cấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho doanh nghiệp khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

5. Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động nhưng không thay đổi doanh nghiệp

6. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

7. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Địa chỉ liên hệ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Bạn có thể liên hệ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng dựa vào các thông tin sau:

– Điện thoại: 0236 3830017

– Điện thoại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0236.3881888, nhánh 830

– Fax: 0236 3830015

– Email: dhpiza@danang.gov.vn

– Website: https://dhpiza.danang.gov.vn

Như vậy, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chỉ giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong Ban. Còn trường hợp người nước ngoài làm việc ngoài Ban thì phải nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top