Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ban quản lý khu kinh tế vân phong

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa về quản lý lao động

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 cụ thể như sau:

– Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

– Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong Khu Kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;

– Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý;

– Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;

– Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;

– Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu Kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;

– Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong Khu Kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp, bao gồm: Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Địa chỉ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

Bạn có thể liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa qua:

Địa chỉ: 06 Lê Thành Phương – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583.560.494

Fax: 02583.560.494

Email: bqlvp@khanhhoa.gov.vn

Website: vanphong.khanhhoa.gov.vn

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa tư vấn, hỗ trợ giải quyết thủ tục cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục sau cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam:

1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

2. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

3. Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

4. Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

5. Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, nếu bạn muốn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động/ cấp lại giấy phép lao động/ thu hồi giấy phép lao động/ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại khu công nghiệp thì bạn hãy chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top