Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện khi nào? Chúng ta có thể tham khảo, tải/download mẫu này ở đâu? Đối tượng thực hiện mẫu báo cáo giải trình nhu cầu này là ai? Nơi nào nhận và giải quyết báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk? Sau đây, PNVT xin được thông tin cụ thể về vấn đề này.

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài được thực hiện khi nào?

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01.

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 02 trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Nơi nhận, giải quyết báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk?

Sau khi thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động sẽ gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết. Và sau 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình nhu cầu hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì Sở sẽ có thông báo về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài đến người sử dụng lao động.

Thông tin liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk như sau:

– Địa chỉ: 23 Trường Chinh – Tp. Buôn Ma Thuột – TỉnhĐắk Lắk

– Điện thoại: 0262.3950.337

– Fax: 0262. 3950.340

– Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

– Website: http://sldtbxh.daklak.gov.vn

Đối tượng thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài?

Đối tượng thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động.

Tải/download mẫu giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là mẫu số 01, còn mẫu báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là mẫu số 02. Cả hai mẫu đều được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bạn có thể tải thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH để download mẫu số 1 và mẫu số 2 về sử dụng khi cần thiết.

Mẫu số 01 thông tư 40/2016

Mẫu số 2 thông tư 40/2016

Điều kiện thực hiện mẫu báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài?

Để thực hiện mẫu báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải xác định được nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Đây là cơ sở để giải trình với cơ quan chức năng về nhu cầu đối tượng, vị trí cần sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là văn bản không thể thiếu khi doanh nghiệp/ tổ chức cần sử dụng người lao động nước ngoài. Không có báo cáo này, doanh nghiệp/tổ chức cũng sẽ không được cấp giấy xác nhận chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài, và đương nhiên người nước ngoài cũng sẽ không thể nào xin được giấy phép lao động để được làm việc hợp pháp tại doanh nghiệp/ tổ chức. Bạn có thể tham khảo thêm Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top