Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 2 thông tư 40/2016/tt-blđtbxh– Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 2 thông tư 40/2016/tt-blđtbxh– Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 2 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH gọi tắt là mẫu số 2 thông tư 40/2016– Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là văn bản do đại diện doanh nghiệp/ tổ chức gửi Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…. nhằm giải trình về việc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

mẫu số 2 thông tư 40/2016/tt-blđtbxh

Trường hợp nào sử dụng Mẫu số 2 thông tư 40/2016/tt-blđtbxh

Do yêu cầu thực tế của doanh nghiệp/ tổ chức, văn bản trước đây về chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài không còn phù hợp nữa. Doanh nghiệp muốn thông tin và giải trình về việc này nên lập văn bản và báo cáo về:

1. Vị trí công việc, số lượng người, thời gian làm việc đã được chấp thuận.

2. Vị trí công việc, số lượng người, thời hạn làm việc đã sử dụng (nếu có).

3. Vị trí công việc, số lượng người, thời hạn làm việc và lý do sử dụng người lao động nước ngoài (có nhu cầu thay đổi).

Phải ký tên và đóng dấu mẫu số 2 thông tư 40/2016

Sau khi điền đầy đủ thông tin cho mẫu số 2 thông tư 40/2016 thì đại diện doạnh nghiệp phải ký tên và đóng dấu thì mẫu số 2 thông tư 40/2016 mới có giá trị, mới được Sở lao động chấp thuận. Xem tham khảo thêm Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Tải download mẫu số 2 thông tư 40/2016 .doc hoặc .pdf

Để tải mẫu số 2 thông tư 40/2016 .doc hoặc pdf, bạn hãy bấm CLICK TẢI NGAY để tải mẫu về máy hoặc click những link dự phòng bên dưới

mẫu số 2 thông tư 40/2016

https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/mau-so-2-thong-tu-40-2016-tt-bldtbxh-bao-cao-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai.doc.docx

http://www.mediafire.com/file/1d8tg3i7pxwq5k3/mau-so-2-thong-tu-40-2016-tt-bldtbxh-bao-cao-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai.pdf.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/x3e52afuie81ec5/mau-so-2-thong-tu-40-2016-tt-bldtbxh-bao-cao-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-lao-dong-nuoc-ngoai.doc.docx/file

Mẫu số 2 thông tư 40/2016/tt-blđtbxh gọi tắt là mẫu số 2 thông tư 40/2016 – Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cũng phải được đại diện doanh nghiệp/ tổ chức ký tên, đóng dấu. Đây là văn bản được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.