Địa chỉ Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh (Tra Vinh Economic Zone Authority) là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

ban quản lý khu kinh tế trà vinh

Đôi nét về Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh là cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trong công tác quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp.

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nhiệm vụ của Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, phân cấp ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ quyền hạn khác được ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

– Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc và trình ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung được phân công thực hiện.

– Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý đầu tư, quản lý doanh nghiệp,
quản lý quy hoạch và xây dựng, quản lý tài nguyên, quản lý môi trường, quản lý thương mại và các nhiệm vụ và quyền hạn khác.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi khu kinh tế, khu công nghiệp theo phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

– Ban Quản lý là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh Trà Vinh khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại khu kinh tế, khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước khu kinh tế, khu công nghiệp thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

Các bạn hãy cập nhập các thông tin dưới đây khi cần liên hệ với Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh nhé:

– Địa chỉ: Số 278 Bạch Đằng, ấp Long Bình, Phường 4, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

– Điện thoại: 02943 746 681 – 02943 746 686

– Email: bqlkkttravinh@gmail.com

Bạn hãy liên hệ trước với Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh để được tư vấn cụ thể mọi vấn đề nếu các bạn có ý định đến văn phòng, để đỡ mất công và mất thời gian nhé. Với những ai có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động trong khu công nghiệp, mà không có thời gian tự thực hiện thủ tục thì có thể liên hệ với PNVT để được tư vấn và hỗ trợ từ A-Z. PNVT sẵn sàng tương trợ các bạn bất cứ lúc nào. Hãy gọi và chia sẻ vấn đề của bạn cho chúng tôi khi các bạn cần một chuyên gia thay bạn xử lý hồ sơ và thực hiện thủ tục nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top