Giới thiệu về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 163/1999/QĐ-TTG, ngày 09 tháng 08 năm 1999, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, có chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài Ban Quản lý còn có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Nhiệm vụ quản lý lao động nước ngoài của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Về việc quản lý lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, Ban Quản lý có nhiệm vụ:

– Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

– Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.

Làm giấy phép lao động ở Vĩnh Long đảm bảo 100% hiệu quả

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Địa chỉ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Để liên hệ với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, bạn hãy cập nhật những thông tin sau:

– Địa chỉ: Số 85 đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Điện thoại: 02703. 820 972.

– Email: Banqlkcn@Vinhlong.Gov.Vn

– Website: https://khucongnghiep.vinhlong.gov.vn/portal/wpbqlkcn/page/index.cpx

Các thủ tục làm giấy phép lao động do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận và giải quyết

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục sau:

1. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

2. Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

3. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

4. Thu hồi giấy phép lao động

5. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, bạn hãy gọi đến văn phòng của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Với trường hợp bạn muốn sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động có uy tín thì hãy đến với PNVT để được tư vấn và hỗ trợ xử lý hồ sơ từ A-Z.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top