Nơi cấp giấy phép lao động tại Khánh Hòa

Nơi cấp giấy phép lao động tại Khánh Hòa là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong, Nha Trang, Khánh Hòa. Nếu người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp chịu sự quản lý của Khu kinh tế Phong Vân thì thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong, Nha Trang, Khánh Hòa. Trường hợp người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp ngoài sự quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế Phong Vân thì thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Nha Trang

Giải pháp chắc chắn sở hữu giấy phép lao động tại Khánh Hòa

nơi cấp giấy phép lao động tại khánh hòa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, nơi cấp giấy phép lao động ngoài Khu Công nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa (Khanh Hoa Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thông tin liên hệ với Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội Tỉnh Khánh Hòa

– Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

– Điện thoại: 058.3822704

– Fax: 058.3811505

– Email: sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

– Website: http://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn/

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa là nơi cấp giấy phép lao động tại tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan này sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục sau:

– Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động ở Khánh Hòa

– Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động ở Khánh Hòa

– Thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động ở Khánh Hòa.

– Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

– Thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ở Khánh Hòa

Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong, Nha Trang, Khánh Hòa, nơi cấp giấy phép lao động trong Khu Công nghiệp

Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu kinh tế Vân Phong và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan này hiện đang giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động nước ngoài sau đây:

1. Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

2. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

3. Thu hồi giấy phép lao động

4. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Để liên hệ với Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong, Nha Trang, Khánh Hòa – nơi cấp giấy phép lao động trong khu kinh tế Vân Phong và công nghiệp, các bạn hãy lưu thông tin dưới đây:

– Địa chỉ: 06 Lê Thành Phương – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

– Điện thoại: 02583.560.494 | Fax: 02583.560.494

– Email: bqlvp@khanhhoa.gov.vn

– Website: https://vanphong.khanhhoa.gov.vn/

Để tìm hiểu rõ hơn về 2 nơi cấp giấy phép lao động tại tỉnh Khánh Hòa cũng như các thủ tục hành chính mà 2 cơ quan này đang chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp đến cơ quan này. Trong trường hợp khác như chưa có kinh nghiệm xử lý hồ sơ, các bạn có thể sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động của PNVT. Hiện đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của PNVT sẽ luôn sẵn sàng tháo gỡ mọi vướng mắc của quý khách hàng, xử lý triệt để, trọn gói mọi dạng hồ sơ xin cấp giấy phép lao động để người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn của tỉnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top