Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định (Binh Dinh Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Cơ quan này là nơi giải quyết thủ tục xin cấp mới/ cấp lại/ xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp được quy định theo pháp luật Việt Nam.

sở lao động thương binh xã hội bình định

Giới thiệu sơ nét về Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Định thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Gia hạn visa Mỹ

Các thủ tục làm giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định giải quyết

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định sẽ giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động sau:

– Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

– Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Bình Định

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định qua:

-Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định

-Điện thoại: +84.56.3824629

-Fax: +84.56.3827312

-Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

-Website: http://sldtbxh.binhdinh.gov.vn/

Hiện Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Định chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, là cơ quan giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn của tỉnh. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể liên hệ với chuyên gia làm giấy phép lao động của công ty PNVT chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top