Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (Ca Mau Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan quản lý nhà nước về lao động nước ngoài trên địa bàn của tỉnh Cà Mau. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

sở lao động thương binh xã hội tỉnh Cà Mau

Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau toạ lạc tại số 112, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

– Điện thoại đường dây nóng: 0290.3831021; Số Fax: 0290.3830728

– Email: sldtbxhcamau@gmail.com

– Website: http://soldtbxh.camau.gov.vn/

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giới thiệu tóm tắt về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thực hiện chức năng, quyền hạn theo quy định tại điều 2, Thông tư liên tịch số số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Nếu bạn muốn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hoặc xin cấp lại giấy phép lao động, xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì bạn hãy gọi cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau để được tư vấn và hướng dẫn nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top