Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa (Khanh Hoa Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là nơi giải quyết thủ tục xin cấp mới/ cấp lại/ xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp được quy định theo pháp luật Việt Nam.

sở lao động thương binh xã hội tỉnh khánh hòa

Chức năng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa có chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài; Dạy nghề; Lao động, tiền lương, tiền công; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới.

Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam.

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Nha Trang

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

Thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa qua:

+ Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoại: 058.3822704

+ Fax: 058.3811505

+ Email: sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

+ Website: http://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn/

Các thủ tục làm giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa giải quyết

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa sẽ giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động sau cho người nước ngoài:

– Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

– Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tuy nhiên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa là cơ quan giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Trường hợp người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì bạn có thể xin cấp giấy phép lao động ở Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hoà.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top