Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng (Soc Trang Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) sẽ giải quyết các thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn của tỉnh. Sở là cơ quan chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

sở lao động thương binh xã hội sóc trăng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng là cơ quan quản lý lao động người nước ngoài tại tỉnh

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng sẽ giải quyết các thủ tục hành chính sau:

– Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thủ tục giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài chỉ trong 9 ngày

– Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

– Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Địa chỉ Sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ Sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng: Số 46 đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: (0299) 3822 581-(0299) 3827 104. Fax: (0299) 3822 581.

Email: sldtbxhst@yahoo.com.vn

Website: http://soldtbxh.soctrang.gov.vn

Sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng quản lý những những lĩnh vực nào?

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Vì vậy, nếu bạn cần được tư vấn các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực trên hoặc muốn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh thì hãy liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top