Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Ban Quản lý) tên tiếng Anh là Kien Giang Economic Zone Authority, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Để liên hệ với Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang, bạn hãy cập nhật những thông tin sau:

– Địa chỉ: Số 531 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, TP Rạch giá, Tỉnh Kiên Giang

– Điện thoại: 0297.3942791, 0297.3928846 – Fax: 0297.3942791

– Email: bqlkkt@kiengiang.gov.vn

– Website: https://bqlkkt.kiengiang.gov.vn/

Sơ nét nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

Theo Quyết định Số 2622/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang như sau:

– Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Thực hiện việc đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

– Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; phối hợp kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

– Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

– Đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

– Định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm, gửi báo cáo về hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc.

– Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh

– Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền

– Xây dựng và trình các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiều nội dung

– Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tiếp nhận và giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài trong khu công nghiệp tỉnh

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục sau:

1. Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

2. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

3. Gia hạn giấy phép lao động

4. Thu hồi giấy phép lao động

Để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết về quá trình thực hiện các thủ tục này, các bạn hãy gọi đến Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. Nếu các bạn cần chuyên gia có uy tín đồng hành với các bạn trong việc thực hiện các thủ tục thì hãy gọi đến văn phòng của PNVT chúng tôi. Với nhiều năm kinh nghiệm PNVT sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn thực hiện các thủ tục này từ A-Z.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top