Sở Lao động Thương binh và xã hội 63 tỉnh thành

Sở Lao động Thương binh và xã hội 63 tỉnh thành (Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là bài viết tổng hợp tất cả các Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể xem chức năng, nhiệm vụ, các thủ tục hành chính mà Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố có thẩm quyền giải quyết bằng cách tham khảo bài viết này hoặc truy cập trực tiếp vào các trang web của Sở.

Sở Lao động Thương binh và xã hội 63 tỉnh thành

Chức năng của Sở Lao động thương binh và xã hội 63 tỉnh, thành phố

Sở Lao động Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ở 63 tỉnh, thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Nhiệm vụ quản lý lao động nước ngoài của Sở Lao động Thương binh và xã hội 63 tỉnh thành, phố

Về lĩnh vực quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và xã hội 63 tỉnh, thành phố là cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất

Sở Lao động Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố với các thủ tục cấp giấy phép lao động

Sở Lao động thương binh và xã hội 63 tỉnh, thành phố có thẩm quyền giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể:

– Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Hồ sơ thủ tục xin miễn giấy phép lao động

– Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

– Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu Sở Lao động Thương binh và xã hội 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Bạn muốn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở tỉnh/ thành nào thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và xã hội tại tỉnh, thành phố đó. Trường hợp bạn muốn được tư vấn và hỗ trợ trước khi thực hiện thủ tục, hãy liên hệ với Sở qua số điện thoại để được giải đáp mọi thắc mắc.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top