Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk (Dak Lak Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) là cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Đắk Lắk. Vậy chúng ta có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk qua địa chỉ nào? Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ giải quyết những thủ tục làm giấy phép lao động nào cho người nước ngoài? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này nhé.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk

Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk hiện đang toạ lạc tại địa chỉ: 23 Trường Chinh – Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.

Bạn có thể liên hệ với Sở qua số điện thoại: 0262.3950.337; Số Fax: 0262. 3950.340

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Đắk Lắk

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Về lĩnh vực lao động với người nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết các thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động của công dân nước ngoài làm việc tại tỉnh theo quy định của pháp luật.

Các thủ tục làm giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk giải quyết

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk giải quyết các thủ tục làm giấy phép lao động sau:

+ Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

+ Thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

+ Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Vậy, nếu bạn đang có nhu cầu làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh, bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk để được tư vấn và hỗ trợ giải quyết. Trường hợp bạn muốn được công ty dịch vụ làm giấy phép lao động tư vấn và hỗ trợ giải quyết thủ tục nhanh chóng thì có thể liên hệ với công ty PNVT của chúng tôi. PNVT là công ty có hơn 11 năm làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Chúng tôi có thể nhanh chóng cho bạn phương án giải quyết, tháo gỡ mọi khó khăn của hồ sơ làm giấy phép lao động, vì chúng tôi có khả năng và kinh nghiệm trong việc “bắt bệnh và cho thuốc” với mọi dạng hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top