Tin tức

Lao động nước ngoài có giấy phép lao động, đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đang giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp có phải tham gia bảo hiểm xã hội không?

Hỏi: Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động, nhưng đã đến tuổi về hưu (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) nhưng đang giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp thì có phải tham gia bảo hiểm xã hội …

Điện tử hóa quy trình cấp lý lịch tư pháp

Quy chế phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp vừa được Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp và Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) – Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an …

Lao động nước ngoài ngày càng nhiều ở Việt Nam

Quá trình hội nhập và phát triển kinh tế toàn cầu đã làm cho sự dịch chuyển lao động giữa các quốc gia ngày càng trở lên mạnh mẽ. Những năm gần đây, lao động nước ngoài có trình độ, kinh nghiệm đến Việt Nam làm việc ngày …