Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Quy định mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng và danh sách cập nhật các mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài được ban hành trong tháng 8/2021, cụ thể:

Công văn số 3100/LS-PL  xác định:

Giấy chứng nhận tiêm chủng covid-19, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 của nước ngoài không đủ điều kiện hợp pháp hóa, các cơ quan đại điện Việt Nam ở nước ngoài sẽ xác nhận nội dung trên các giấy tờ, để các cơ quan đối chiếu, sử dụng trong quá trình xem xét việ rút ngắn thời gian cách ly cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đủ điều kiện.

Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Danh sách mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 đã được giới thiệu qua đường ngoại giao tại công văn số 2974/LS-PL ngày 06/8/2021.

Tải danh sách mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 được tiếp nhận tại Việt Nam theo Công văn số 3100/LS-PL ngày 13/8/2021.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top