Công văn 2974/LS-PL về giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Công văn 2974/LS-PL về hướng dẫn việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19, ban hành ngày 06 tháng 08 năm 2021. Đây là hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (công văn sô 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế) do Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thống nhất với Cục Môi trường Y tế, Bộ Y tế.

Trước mắt, để tạo điều kiện cho việc triển khai Hướng dẫn cách ly ban hành tại công văn số 6288/BYT-MT nêu trên, Cục Lãnh sự đã đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

  •  Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 chưa được giới thiệu chính thức cho cơ quan đại diện (CQĐD): CQĐD làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự/xác nhận để người nhập cảnh sử dụng Giấy này ở Việt Nam.
Công văn 2974/LS-PL
Công văn 2974/LS-PL về giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19
  •  Nếu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức qua đường ngoại giao: CQĐD thông báo cho người đã được tiêm chủng mang trực tiếp Giấy đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ xem xét, đối chiếu với các bản mẫu đã được giới thiệu chính thức.

Theo công văn, Việt Nam công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng và giấy xác nhận đã khỏi bệnh của nước ngoài đã giới thiệu qua đường ngoại giao của các quốc gia sau:

  • Giấy chứng nhận tiêm chủng của Ba Lan, Hàn Quốc, Ca-dắc-xtan, Nhật Bản
  • Thẻ chứng nhận tiêm chủng của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất
  •  Chứng chỉ chứng nhận tiêm chủng của Vương quốc Ô-man, Ru-ma-ni, Thái Lan
  • Chứng chỉ du lịch quốc tế của Mông Cổ
  • Giấy chứng nhận tiêm chủng (xác nhận qua thư điện tử) của Niu Di lân

Tải Công văn 2974/LS-PL tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top