Văn bản pháp luật

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 30/03/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 46/2018/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 30 tháng 3 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN …

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH đang áp dụng mới nhất

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tải toàn thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH tại đây https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf https://pnvt.vn/vbpl-bieu-mau/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc http://www.mediafire.com/file/4rzirxa6cjs2q3t/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.doc/file http://www.mediafire.com/file/u3bbgd5mcb5qhn1/thong-tu-so-18-2018-tt-bldtbxh.pdf/file …