PNVT

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động (required documents to renew a Vietnam work permit) giúp bạn tự chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động, căn cứ khoản  2, điều 10 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định mới gồm …

Các trường hợp gia hạn giấy phép lao động

Các trường hợp gia hạn giấy phép lao động (renewal of Vietnam work permit) giúp bạn biết liệu mình có được gia hạn giấy phép lao động hay không, căn cứ điểm a, khoản 1, điều 10 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định mới gồm …

Thời hạn giấy phép lao động

Thời hạn giấy phép lao động (duration of Vietnam work permit) tối đa là 36 tháng, căn cứ vào khoản 4 điều 9 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, nghị định này hiện này vô hiệu hóa bởi Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về …

Giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu

Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu (invalid Vietnam work permit) giúp bạn xin cấp lại giấy phép lao động kịp thời và hiệu quả (Căn cứ vào điều 12 của nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm …

Vi phạm quy định về giấy phép lao động

Vi phạm quy định về giấy phép lao động (infringement of the law on Vietnam work permit) giúp bạn tránh những sai phạm không đáng có. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Căn cứ Điều 14 Nghị đinh 34/2008 về việc thanh tra, kiểm tra …

Giấy phép lao động cho người Sri Lanka

Giấy phép lao động cho người Sri Lanka (Work permit for Sri Lankan  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Sri Lanka sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí …

Giấy phép lao động cho người Thụy Điển

Giấy phép lao động cho người Thụy Điển (Work permit for Swedish  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Thụy Điển sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục cấp giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Mỹ

Giấy phép lao động cho người Mỹ (Work permit in Vietnam for Amercian  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Mỹ sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Úc

Giấy phép lao động cho người Úc (Work permit for Australian in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Úc sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Tây Ban Nha

Giấy phép lao động cho người Tây Ban Nha (Work permit for Spanish in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Tây Ban Nha sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động …

Giấy phép lao động cho người Indonesia

Giấy phép lao động cho người Indonesia (Work permit for Indonesian  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Indonesia sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa …