PNVT

Giấy phép lao động cho người Philippines

Giấy phép lao động cho người Philippines (Work permit for Philippine / Filipino  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Philippines sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị …

Giấy phép lao động cho người Malaysia

Giấy phép lao động cho người Malaysia (Work permit for Malaysian  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Malaysia sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa …

Bộ luật lao động Việt Nam

Bộ Luật Lao động Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Lời Nói đầu   Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng …

Giấy phép lao động cho người Đức

Giấy phép lao động cho người Đức (Vietnam Work permit for German in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Đức sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí …

Giấy phép lao động Pháp

Giấy phép lao động Pháp (Vietnam work permit for French) là giấy phép lao động dành cho người Pháp sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa lý là vì có sự …

Giấy phép lao động Anh

Giấy phép lao động Anh (Vietnam Work permit for English in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Anh sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa lý là vì …

Thực trạng giấy phép lao động tại TP.HCM

Như chúng ta đã biết, người nước ngoài khi làm việc hơn 3 tháng tại công ty thì phải xin giấy phép lao động, như vậy mới hợp lệ và cơ quan cấp giấy phép lao động tại TP.HCM là Sở lao động – thương binh – xã …

TT 08-2008-BLDTBXH

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 08/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25  THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN …

Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Số: 96/2008/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành mức thu lệ phí cấp …

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——————– Số: 31/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011     THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU …