Hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Từ năm 2021, các đối tượng người lao động nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam, làm việc và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam sẽ không phải làm giấy phép lao động xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên đối tượng này phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam (sau đây gọi tắt là hồ sơ xin miễn giấy phép lao động) và gửi toàn bộ hồ sơ để báo cáo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc

miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

  •  Giấy CMND/ Thẻ căn cước, sổ hộ khẩu của người người Việt
  •  Hộ chiếu của người nước ngoài (sao y) kèm bảm chính
  •  Giấy phép đăng ký kinh doanh
  •  Giấy đăng ký kết hôn (sao y). Trường hợp giấy do nước ngoài cấp, cần hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng, sao y.
  •  Form mẫu người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Quy định gửi hồ sơ xin miễn giấy phép lao động

Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xin miễn giấy phép lao động diện kết hôn và gửi hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Nếu thay đổi nơi làm việc thì người lao động nước ngoài vẫn phải thực hiện hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động gửi báo cáo cho Sở Lao động – TBXH.

Tải mẫu hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động

Nếu các bạn có bất kỳ vướng mắc nào khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thì hãy gọi cho PNVT nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top