Miễn Giấy phép LĐ

Các trường hợp, đối tượng xin miễn giấy phép lao động, các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hồ sơ xin miễn giấy phép lao động và những điều cần biết.

xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài diện kết hôn

Cách xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài diện kết hôn

Theo Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020, các đối tượng người lao động nước ngoài kết hôn với Việt Nam sẽ được miễn giấy phép lao động. Tuy nhiên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải tiến hành  báo cáo với Sở Lao động – Thương binh và Xã …

Cách xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài diện kết hôn

miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Từ năm 2021, các đối tượng người lao động nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam, làm việc và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam sẽ không phải làm giấy phép lao động xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên đối tượng này phải chuẩn …

Hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

20 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

20 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động 2021

Theo quy định mới nhất được ban hành ngày 30/12/2020, có hiệu lực thi hành ngày 15/02/2020 – Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt …

20 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động 2021

Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TPHCM

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nếu người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp người sử dụng lao động nếu sử dụng người lao động nước …

Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TPHCM

miễn giấy phép lao động cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài là gì và việc xin miễn giấy phép lao động tại Việt Nam?

Nhà đầu tư nước ngoài là người có tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư. Vậy nhà đầu tư khác thành viên góp vốn và người đại diện pháp luật ở điểm nào? Vì sao đối tượng này nên xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép …

Nhà đầu tư nước ngoài là gì và việc xin miễn giấy phép lao động tại Việt Nam?

miễn giấy phép loa động cho thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn là gì và việc xin miễn giấy phép lao động cho thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn là gì, có lẽ là thắc mắc của nhiều người khi tìm hiểu thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho thành viên góp vốn người nước ngoài tại Việt Nam. Tại sao đối tượng này nên xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (hay …

Thành viên góp vốn là gì và việc xin miễn giấy phép lao động cho thành viên góp vốn

Các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất hiện nay

Các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài được quy định trong nhiều văn bản luật của Việt Nam. Đối tượng các trường hợp miễn giấy phép lao động thường xuyên có sự thay đổi theo từng giai đoạn nhất định, được thể hiện thông qua các nghị định, thông tư. …

Các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất hiện nay

Các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài được quy định rất rõ ràng tại điều 7, mục II, nghị định 102/2013/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, và điều 172 Bộ …

Các trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Scroll to Top