Mẫu giấy phép lao động mới nhất

Mẫu giấy phép lao động là văn bản mà người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam hay doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài cần phải quan tâm. Mẫu giấy phép lao động mỗi thời điểm mỗi khác, có nghĩa là mẫu giấy phép lao động thường xuyên thay đổi, do đó bạn cần phải chú ý tải mẫu giấy phép lao động mới nhất thì hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép lao động của bạn mới được chấp nhận bởi cơ quan chức năng của nhà nước.

mẫu giấy phép lao động

Mẫu giấy phép lao động ứng với từng thủ tục, hồ sơ làm giấy phép lao động

Tùy thuộc vào từng loại thủ tục hồ sơ làm giấy phép lao động mà chúng ta sử dụng mẫu giấy phép lao động khác nhau. Hiện nay có các dạng thủ tục, hồ sơ làm giấy phép lao động sau đây:

+ Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép lao động

+ Hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy phép lao động hay cấp lại giấy phép lao động

+ Hồ sơ thủ tục xin miễn giấy phép lao động hay còn gọi là hồ sơ, thủ tục xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Mẫu giấy phép lao động với hồ sơ xin cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu giấy phép lao động đối với hồ sơ xin cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm 2 mẫu:

+Đầu tiên là mẫu số 7: văn bản đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP. Mẫu này do doanh nghiệp/ tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài lập và gửi Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh /thành phố.

Xem cách điền mẫu số 7 và tải mẫu tại địa chỉ: https://giaypheplaodong.net.vn/mau-so-7-thong-tu-40-2016-xin-cap-giay-phep-lao-dong/ với bài viết “Mẫu số 7 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH xin cấp giấy phép lao động”.

+ Mẫu thứ 2 là mẫu số 1: văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Mẫu này cũng được ban hành kèm theo thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Xem thêm cách điền và tải mẫu số 1 qua bài viết:

“Mẫu số 1 thông tư 40/2016 thay thế mẫu số 1 thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội” với địa chỉ: https://giaypheplaodong.net.vn/mau-so-1-thong-tu-40-2016-thay-the-mau-so-1-thong-tu-03-2014-tt-bldtbxh-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi/

Mẫu giấy phép lao động với hồ sơ xin miễn phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đối với hồ sơ miễn giấy phép lao động hay xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì ngoài mẫu số 1 như ở trên thì trong bộ hồ sơ còn có mẫu số 9: văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Mẫu này do đại diện doanh nghiệp/ tổ chức lập và gửi sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/thành phố. Cùng với mẫu số 9 còn có danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài đề xuất không thuộc diện cấp giấy phép lao động đính kèm.

Mẫu này cũng được ban hành kèm theo thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Bạn có thể tìm hiểu cách điền mẫu số 9 và tải mẫu qua bài viết: “Mẫu số 9 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH” với địa chỉ: https://giaypheplaodong.net.vn/mau-so-9-thong-tu-40-2016-tt-bldtbxh/

Mẫu liên quan đến hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trong hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam, bạn còn cần phải chú ý đến việc điền thông tin cá nhân trên mẫu giấy khám sức khỏe.

Đồng thời bạn cũng cần phải chú ý, tìm hiểu mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bài viết: “Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất” tại địa chỉ: https://giaypheplaodong.net.vn/mau-to-khai-yeu-cau-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-moi-nhat/. Sau khi bạn thực hiện văn bản này, Sở tư pháp tỉnh/thành phố sẽ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 để làm căn cứ, cơ sở xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để hiểu hơn về thủ tục làm giấy phép lao động và cách điền mẫu giấy phép lao động mới nhất thì tốt nhất là bạn nên liên hệ với công ty PNVT của chúng tôi.

1 thought on “Mẫu giấy phép lao động mới nhất”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top