Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất thực chất là mẫu số 03/2013/TT-LLTP. Đây là mẫu văn bản được ban hành theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp hay tờ khai yêu cầu cấp phíêu lý lịch tư pháp mới nhất do cá nhân điền, và mẫu chỉ có giá trị khi người khai ký và ghi rõ họ tên, gửi đến Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi người đó đang cư trú.

mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung của mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung của mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng chính là nội dung của mẫu 03/2013/TT-LLTP gồm:

Phần 1: Thông tin cá nhân (bao gồm mối quan hệ gia đình) có 11 mục. Bạn cần điền đầy đủ thông tin tại phần này.

Phần 2: Quá trình cư trú của bản thân, khai từ khi từ 14 tuổi trở đi

Phần 3: người khai ghi rõ án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ trước đó (nếu có)

Phần 4: Đánh dấu yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp: số 1 hay số 2 tùy theo từng trường hộp

Phần 5: Đánh dấu yêu cầu vào ô “có” hoặc “không” để xác nhận nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ….trước đó

Phần 6: Bạn cần ghi mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Phần 7: Là cam kết và ký tên xác nhận (ghi rõ họ tên đầy đủ) của người khai

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp mới nhất (mẫu 03/2013/TT-LLTP)

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi:

 

 1. Tên tôi là[1]:
 2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính:
 3. Ngày, tháng, năm sinh:
 4. Nơi sinh[2]:
 5. Quốc tịch: ……………………………………………………….. 7. Dân tộc:……………………………………….
 6. Nơi thường trú 3:
 7. Nơi tạm trú4:
 8. Giấy CMND/Hộ chiếu :..Hộ chiếu ..5Số:

Cấp ngày.. .tháng  năm                         Tại:……………………………………………………………………….

 1. Họ tên cha:                                      Ngày/tháng/năm sinh:
 2. Họ tên mẹ :                                      Ngày/tháng/năm sinh:

13.Họ tên vợ/chồng :                            Ngày/tháng/năm sinh :

 1. Số điện thoại/e-mail:

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc6

 

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. …

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:  Số 1                     Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp: 02 Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

 

……….., ngày ……… tháng …… năm ………

Người khai

 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

  

———————————-

Ghi chú:

[1] Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

[2] Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cách điền mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Cách điền mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp không có gì khó hiểu, tuy nhiên bạn cũng chú ý những phần sau:

Tại mục 1: “Tên tôi là”: bạn viết chữ in hoa, đủ dấu họ tên của mình.

Tại mục 5: “Nơi sinh”: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại mục 8 và mục 9: “Nơi thường trú”, “Nơi tạm trú”: nếu có cả 2 nơi thì ghi rõ cả hai địa chỉ.

Tại mục 10: “Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu”: ghi rõ số chứng minh nhân dân hay hộ chiếu

Trong phần bảng quá trình cư trú của bản thân, tại cột “nghề nghiệp, nơi làm việc”: ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội nếu từng là quân nhân tại ngũ, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ.

Phần cuối tại dòng “Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp”, bạn cần đánh dấu X vào một trong 2 ô vuông: số 1 hoặc số 2. Trước khi đánh dấu bạn cần đọc ghi chú phân biệt 2 loại phiếu lý lịch tư pháp ở cuối tờ khai.

Hồ sơ kèm theo mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ngoài mẫu tờ khai phải điền, bạn cần chuẩn bị thêm những văn bản, giấy tờ dưới đây để hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp:

– Bản sao y giấy xác nhận tạm trú tại TPHCM do công an phường/xã nơi người nước ngoài cư trú.

– Hộ chiếu (bản gốc)

Tham khảo thêm thủ tục xin lý lịch tư pháp tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/thu-tuc-xin-ly-lich-tu-phap-cho-nguoi-nuoc-ngoai/.

Tải mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Để tải Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất .doc, hãy CLICK TẢI NGAY dưới đây

tải ngay tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

http://www.mediafire.com/file/aasj429xp1z49ka/MS03.TokhaiLLTP-upwebiste.pdf.pdf/file

http://www.mediafire.com/file/nlgk6wbrom8rt8v/MS03.TokhaiLLTP-upwebiste.doc.doc/file

hoặc

https://my.pcloud.com/#page=filemanager&folder=1867252348&tpl=foldergrid

https://my.pcloud.com/#page=filemanager&folder=1867252348&tpl=foldergrid

Tham khảo thêm Luật lý lịch tư pháp tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/luat-ly-lich-tu-phap-moi-nhat-lien-quan-giay-phep-lao-dong/.

Bạn chưa biết mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp như thế nào để có thể nắm và chuẩn bị các thông tin cần thiết trước khi điền. Hãy tải mẫu tờ khai về xem trước thông tin tại đây.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ về mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và biết cách điền mẫu 03/2013/TT-LLTP để làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

4 thoughts on “Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất”

 1. Nguyễn Thị Lan

  Mẫu tờ khai này đã cập nhật mới nhất chưa ạ? xin cám ơn Ad. Vì năm rồi mình đã dùng mẫu tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp này rồi, mà 1 năm đã qua, không biết có cập nhật mẫu mới không ạ

  1. Chào chị Lan , tờ khai này là mẫu cập nhật mới chị nhe, hiên nay trên sở tư pháp đang dùng. thanks chị

 2. Nguyễn thị hồng thắm

  Cho em hỏi để xin phiếu lý lịch tư pháp kết hôn với người nước ngoài Thì xin số 1.hay 2 ạ và đã li hôn rồi thì có cần ghi tên chồng vào đơn xin không ah

  1. Hi chị Thắm
   Theo em được biết- Trường hợp xin việc làm tại Việt Nam, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, bổ sung hồ sơ xin việc ở các công ty… sẽ được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 (mẫu số 06/2013/TT-LLTP)
   – Trường hợp người Việt Nam đi định cư tại nước ngoài, người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài…sẽ được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (mẫu số 07/2013/TT-LLTP), còn chính xác thì chị vui lòng liên hệ với lãnh sự quán nước đó chị nhe, để được tư vấn kỹ hơn, vì bên em không có chuyên về tư vấn hồ sơ kết hôn với ngừoi nước ngoài . Thanks chị

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top