Home Miễn Giấy phép LĐ Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Anh

Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Anh

Luật sư là người hành nghề trong lĩnh vực pháp lý, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của mỗi quốc gia. Nhu cầu sử dụng luật sư nước ngoài tại thị trường Việt Nam để tư vấn các lĩnh vực pháp luật quốc tế đang ngày càng gia tăng, trong đó có luật sư đến từ Vương quốc Anh.

Luật sư người Anh đến Việt Nam làm việc có cần xin giấy phép lao động hay không? Theo quy định hiện hành, luật sư người Anh đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam sẽ không thuộc diện cấp giấy phép lao động mà chỉ cần làm thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện để luật sư người Anh được cấp giấy phép hành nghề

Pháp luật Việt Nam quy định người Anh muốn xin được giấy phép hành nghề luật sư tại VN cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có chứng chỉ hành nghề luật sư do cơ quan/tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép(còn hiệu lực);
  • Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế;
  • Cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư VN;
  • Được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử vào hành nghề tại VN hoặc được chi nhánh, công ty luật nước ngoài đặt tại VN/tổ chức hành nghề luật sư của VN đồng ý tuyển dụng làm việc.

Theo Điều 154 Bộ luật lao động năm 2019, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền của VN cấp giấy phép hành nghề, luật sư người Anh sẽ không thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép lao động. 

Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Anh

Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Anh

Các bước xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Anh bao gồm:

Bước 1: Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo khoản 1, Điều 4 Nghị định 152/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp nước ngoài muốn tuyển dụng luật sư người Anh về làm việc tại Việt Nam, phải làm thủ tục báo cáo giải trình với Bộ Lao động thương binh và xã hội(LĐTBXH) hoặc UBND cấp tỉnh theo mẫu 01/PLI trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày dự kiến bắt đầu công việc.

Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài sẽ được trả kết quả trong thời hạn 15 ngày làm việc. Nếu bị từ chối sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Anh

Khác với các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Điều 154 Bộ luật lao động 2019, khi tuyển dụng luật sư người Anh đến làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động chỉ cần làm thủ tục báo cáo đến Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH.

Thông tin cần báo cáo bao gồm: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc công việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày luật sư người Anh dự kiến bắt đầu làm việc tại VN.

Xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Anh đã đơn giản hóa so với thủ tục xin cấp giấy phép lao động thông thường. Tuy nhiên, việc giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vẫn là một “bài toán” hết sức khó khăn.

Nếu không có kinh nghiệm, trình bày thuyết phục thì người sử dụng lao động Việt Nam sẽ không được cơ quan nhà nước cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài. Nếu doanh nghiệp đang kẹt báo cáo giải trình hay thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho luật sư người Anh thì hãy liên hệ ngay với PNVT!

Chúng tôi cam kết:

  • Hỗ trợ dịch vụ trọn gói từ A-Z;
  • Tư vấn chi tiết về các thắc mắc của quý khách hàng liên quan đến giấy phép lao động;
  • Hỗ trợ soạn form  giải trình với cơ quan chức năng;

Gọi ngay vào số Hotline để được chuyên viên của PNVT tư vấn chi tiết hơn!

 Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.