Home Miễn Giấy phép LĐ Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho chuyên gia Anh

Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho chuyên gia Anh

Chuyên gia người Anh nói riêng, chuyên gia nước ngoài nói chung là những người có trình độ năng lực, kỹ thuật và tay nghề cao. Các doanh nghiệp Việt Nam thường chiêu mộ, mời gọi những chuyên gia nước ngoài đến làm việc ở những vị trí mà lao động Việt chưa thể đáp ứng.

Về nguyên tắc chung, những chuyên gia người Anh muốn đến VN làm việc cần có giấy phép lao động tương ứng. Một vài trường hợp ngoại lệ, sẽ chỉ cần làm thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho chuyên gia người Anh.

Trường hợp nào chuyên gia người Anh không cần xin GPLĐ?

Có rất nhiều lĩnh vực cần sự tham gia vận hành, làm việc của các chuyên gia để tối ưu hóa việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chuyên gia nước ngoài đến VN làm việc thường là: chuyên gia lĩnh vực kinh doanh, chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia giáo viên ngoại ngữ, chuyên gia ẩm thực…

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Về cơ bản, muốn mời chuyên gia nước ngoài đến VN làm việc, người sử dụng lao động buộc phải xin giấy phép lao động cho họ. Tuy nhiên, một số trường hợp chuyên gia người Anh sẽ được xem xét miễn giấy phép lao động hoặc chỉ cần xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, chẳng hạn như:

  • Chuyên gia người Anh đến VN làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm sẽ thuộc diện không cần xin giấy phép lao động(miễn giấy phép lao động). Người sử dụng lao động chỉ cần làm thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trước ngày chuyên gia dự kiến đến làm việc: 03 ngày.
  • Chuyên gia người Anh vào VN dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh sẽ tiến hành xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ.
  • Những đối tượng khác là chuyên gia thuộc quy định tại Điều 154 Bộ luật lao động 2019 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho chuyên gia Anh

Để xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho chuyên gia người Anh, đơn vị bảo lãnh cần chuẩn bị:

  • Văn bản đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ – Mẫu số 09/PLI;
  • Giấy khám sức khỏe;
  • Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài(riêng những chuyên gia người Anh thuộc trường hợp không cần lập báo cáo giải trình thì sẽ không cần nộp văn bản này);
  • Bản sao chứng thực hộ chiếu;
  • Những giấy tờ có khả năng chứng minh chuyên gia Anh không thuộc diện cấp GPLĐ.

Lưu ý:

  • Những giấy tờ tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng Việt trước khi nộp.
  • Các trường hợp miễn giấy phép lao động cần lập báo cáo:  Trường hợp quy định tại khoản 4, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và khoản 1, 2, 8 và 11 Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP  thì không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Cơ quan tiếp nhận: Bộ lao động – Thương binh và xã hội nơi chuyên gia Anh dự kiến làm việc.

Thời gian nộp: trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày dự kiến làm việc.

Thời gian xử lý: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ

Kết quả: văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trường hợp bị từ chối sẽ có công văn trả lời và nêu rõ lý do.

Giá trị của văn bản xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ

Thời hạn xác nhận chuyên gia người Anh không thuộc diện cấp giấy phép lao động tối đa là 02 năm và phù hợp với thời hạn của một trong những trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, như: thời hạn của hợp đồng, thời hạn được bổ nhiệm công tác…

Trường hợp xin cấp lại văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho chuyên gia người Anh thì tối đa cũng không được phép vượt quá 02 năm.

Nếu bạn cần hỗ trợ xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ hay báo cáo miễn giấy phép lao động hoặc xin cấp mới/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài thì hãy liên hệ ngay cho PNVT qua số Hotline để được tư vấn chi tiết về dịch vụ trọn gói từ A-Z nhé!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.