Download, tải các mẫu làm giấy phép lao động 2021, Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Bắt đầu từ ngày 15/02/2021, việc làm giấy phép lao động sẽ theo quy định mới – Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam là việc cho tổ chức, cá nhân ngước ngoài tại Việt Nam. Những người sử dụng lao động (bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu), người lao động nước ngoài có thể Download, tải các mẫu làm giấy phép lao động 2021, bao gồm các mẫu, các văn bản liên quan đến việc thực hiện thủ tục xin cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

download, tải các mẫu làm giấy phép lao động

Ký hiệu mẫuTên mẫu (ngày áp dụng)
Mẫu số 01/PLIVề việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
(Trước ngày 15/02/2021 là sử dụng mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH)
Mẫu số 02/PLIVề việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
(Trước ngày 15/02/2021 là sử dụng mẫu số 2 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH)
Mẫu số 03/PLIVề việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.
(Trước ngày 15/02/2021 là sử dụng mẫu số 3 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH)
Mẫu số 04/PLIVề việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.
Mẫu số 05/PLIVề việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
Mẫu số 06/PLIVề việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.
Mẫu số 07/PLIBáo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.
Mẫu số 08/PLIBáo cáo tình hình người lao động nước ngoài.
Mẫu số 09/PLIVề việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
(Trước ngày 15/02/2021 là sử dụng mẫu số 5 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH)
Mẫu số 10/PLIGiấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Mẫu số 11/PLIVề việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
(Trước đây là sử dụng mẫu số 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)
Mẫu số 12/PLIGiấy phép lao động.
Mẫu số 13/PLIQuyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.
Mẫu số 14/PLlSổ theo dõi người lao động nước ngoài.
Mẫu số 15/PLIVề việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động.

Để được tư vấn và hỗ trợ thêm về việc điền các mẫu làm giấy phép lao động 2021 cũng như thực hiện các thủ tục xin cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động hay thủ tục xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, các bạn có thể truy cập trang: https://giaypheplaodong.net.vn/ hoặc gọi điện đến PNVT để được chia sẻ và hỗ trợ nhé.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown