Mẫu số 13/PLI về mẫu quyết định việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

Mẫu số 13/PLI về mẫu quyết định việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài theo nghị định mới Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải mẫu Mẫu số 13/PLI.doc /  Mẫu số 13/PLI.pdf

 

Nếu không xem được, click tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top