Mẫu số 08/PLI về mẫu báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm dành cho người sử dụng lao động

Mẫu số 08/PLI về mẫu báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm dành cho người sử dụng lao động theo nghị định mới Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải mẫu Mẫu số 08/PLI.doc /  Mẫu số 08/PLI.pdf

 

Nếu không xem được, click tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top