Home Miễn Giấy phép LĐ Xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch

Xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch

Một số trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có thể xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch qua việc lập báo cáo miễn trừ đương nhiên. Nhưng nếu bạn không biết các trường hợp cụ thể được miễn trừ, hay cách thức giải quyết thủ tục miễn giấy phép lao động, thì hãy liên hệ ngay với PNVT để được hỗ trợ.

Trường hợp giám đốc Đan Mạch được miễn giấy phép lao động

Các trường hợp được xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch, bao gồm:

 • Giám đốc điều hành Đan Mạch chỉ đến VN làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm;
 • Người đã kết hôn với công dân Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ VN;
 • Giám đốc Đan Mạch đồng thời là chủ sở hữu/thành viên góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn với vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên;
 • Giám đốc người Đan Mạch cũng là chủ tịch/thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần với vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên.

Xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch

Điều kiện xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch

Để xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch, cần lưu ý đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Thuộc các diện miễn giấy phép lao động theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP;
 • Có giấy tờ/tài liệu cụ thể chứng minh diện được xin miễn giấy phép lao động hợp pháp khi đến làm việc tại VN(nếu tài liệu đó được viết bằng tiếng nước ngoài, bạn cần xin dấu hợp pháp hóa và dịch công chứng sang tiếng Việt);
 • Giám đốc Đan Mạch phải được doanh nghiệp, đơn vị bảo lãnh tuyển dụng/bổ nhiệm về VN làm việc.

Xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch, bao gồm 02 bước sau:

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Hồ sơ cần chuẩn bị để giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, gồm:

 • Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu 01/PLI;
 • Bản sao chứng thực giấy đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập của đơn vị bảo lãnh người lao động.

Thời gian thực hiện: trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày giám đốc Đan Mạch dự kiến đến VN làm việc.

Cơ quan giải quyết, gồm:

 • Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; hoặc
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn giải quyết: sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: cấp công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Nếu bị từ chối sẽ nhận được văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch

Hồ sơ miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch gồm 01 bản báo cáo theo mẫu và các tài liệu đính kèm như sau:

 • Tài liệu chứng minh diện miễn giấy phép lao động đương nhiên(chứng nhận góp vốn, giấy đăng ký kết hôn, giấy bổ nhiệm làm việc với thời hạn dưới 3 tháng…);
 • Bản sao y hộ chiếu của giám đốc Đan Mạch;
 • Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài(đã xin được ở bước 1).

Thời gian nộp hồ sơ: ít nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày giám đốc Đan Mạch dự kiến bắt đầu làm việc tại VN.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo, gồm:

 • Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.

Lưu ý: việc xin miễn giấy phép lao động sẽ không nhận lại kết quả trả lời, vì thủ tục này được xử lý 01 chiều. Do đó sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, giám đốc Đan Mạch có thể đên làm việc cho đơn vị VN một cách hợp pháp.

Nếu bạn không có thời gian tự xin miễn giấy phép lao động cho giám đốc Đan Mạch, cần tìm một đơn vị hỗ trợ lập báo cáo miễn giấy phép lao động, thì hãy gọi ngay vào số Hotline của PNVT!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.