Home Miễn Giấy phép LĐ Xin miễn giấy phép lao động cho người Nga diện kết hôn

Xin miễn giấy phép lao động cho người Nga diện kết hôn

Theo Bộ luật lao động 2019 và Nghị định 152/2020/NĐ-CP, người lao động Nga kết hôn với người Việt Nam sẽ được xét miễn giấy phép lao động. Doanh nghiệp tuyển dụng lao động, cần đại diện xin miễn giấy phép lao động cho người Nga theo diện kết hôn – báo cáo thông tin lao động với cơ quan có thẩm quyền.

Miễn giấy phép lao động cho người Nga kết hôn với người Việt

Xin miễn giấy phép lao động cho người Nga diện kết hôn, chỉ được áp dụng khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Đã đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam(nếu chứng nhận kết hôn được cấp bởi cơ quan Nga thì phải tiến hành xin thêm dấu hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt);
 • Người Nga đang trực tiếp sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Người lao động được doanh nghiệp/đơn vị ở VN tuyển dụng hoặc mời về làm việc.

Xin miễn giấy phép lao động cho người Nga diện kết hôn

Hồ sơ xin miễn giấy phép lao động cho diện kết hôn

Người lao động Nga đã kết hôn với người VN, không cần xin giấy phép lao động, cũng không cần làm thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Đơn vị bảo lãnh chỉ cần lập báo cáo miễn giấy phép lao động, với các nội dung như sau:

 • Họ và tên, tuổi;
 • Quốc tịch, số hộ chiếu;
 • Tên người sử dụng lao động(doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại VN);
 • Ngày bắt đầu và kết thúc công việc.

Bạn có thể tham khảo tải mẫu báo cáo ngay tại đây.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác để xin miễn giấy phép lao động cho người Nga, như sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Sao y giấy chứng nhận kết hôn;
 • CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người VN đã kết hôn với người Nga;
 • Hộ chiếu của người Nga.

Xin miễn giấy phép lao động cho người Nga diện kết hôn

Báo cáo và hồ sơ xin miễn giấy phép lao động cho người Nga diện kết hôn cần được gửi đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ít nhất là 03 ngày, kể từ ngày người lao động dự kiến bắt đầu làm việc tại VN.

Thủ tục miễn giấy phép lao động là thủ tục một chiều, nên sau khi hoàn tất, thì người lao động hoàn toàn có thể đến đảm nhận công việc tại VN. Diện miễn giấy phép lao động do kết hôn sẽ được cấp thị thực nhập cảnh với ký hiệu TT.

Nếu sau khi đảm nhận công việc, người lao động lại thay đổi nơi làm việc, thì người sử dụng lao động mới phải tiến hành lập lại báo cáo miễn giấy phép lao động cho người Nga thuộc diện kết hôn và thực hiện thủ tục thêm một lần nữa.

Doanh nghiệp không biết cách lập báo cáo miễn giấy phép lao động, không có thời gian để tự mình xử lý các thủ tục hành chính, thì hãy gọi ngay vào số Hotline của PNVT để được hỗ trợ trọn gói từ A-Z!

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.