Home Miễn Giấy phép LĐ Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Đan Mạch

Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Đan Mạch

Người lao động Đan Mạch thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 154 Bộ luật lao động 2019 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thì người sử dụng lao động không cần xin giấy phép lao động(GPLĐ) mà chỉ cần xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Đan Mạch hoặc làm báo cáo miễn trừ đương nhiên.

Trường hợp người Đan Mạch không thuộc diện cấp GPLĐ

Văn bản xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ sẽ có giá trị thay thế cho giấy phép lao động tại VN. Các trường hợp cụ thể cần xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Đan Mạch, bao gồm:

 • Trưởng văn phòng đại diện dự án hoặc người đang chịu trách nhiệm chính cho hoạt động của tổ chức quốc tế/phi chính phủ nước ngoài đặt tại VN;
 • Người lao động chỉ di chuyển trong khu vực nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết với WTO;
 • Người Đan Mạch vào VN để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc đang thực hiện nhiệm vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA;
 • Lao động Đan Mạch được Bộ Ngoại giao cấp phép hoạt động thông tin báo chí tại VN theo quy định pháp luật;
 • Tình nguyện viên;
 • Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường, cơ sở đào tạo ở Đan Mạch có thỏa thuận thực tập trong cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp VN;
 • Học viên thực tập, tập sự ở trên tàu biển của VN;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ VN;
 • Người Đan Mạch vào VN để giảng dạy, nghiên cứu, được Bộ giáo dục và đào tạo xác nhận.

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người Đan Mạch

Điều kiện xác nhận người Đan Mạch không thuộc diện cấp GPLĐ

Để xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Đan Mạch, bạn cần lưu ý thỏa mãn đủ các điều kiện sau đây:

 • Người lao động có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
 • Sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc dự kiến đảm nhận tại VN;
 • Người Đan Mạch không phải là người phạm tội hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật VN/pháp luật nước ngoài;
 • Đơn vị bảo lãnh xin được công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, trừ các trường hợp được miễn trừ theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Đan Mạch

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người Đan Mạch, bao gồm:

 • Mẫu đơn 09/PLI;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của người lao động Đan Mạch;
 • Chứng nhận sức khỏe của người lao động;
 • Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Tài liệu chứng minh người Đan Mạch không thuộc trường hợp cần xin cấp giấy phép lao động mà chỉ cần làm văn bản xác nhận theo diện tương ứng.

Người đại diện/đơn vị bảo lãnh cho người lao động mang hồ sơ đến nộp tại:

 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thời gian thực hiện: trước ngày bắt đầu làm việc ít nhất là 10 ngày.

Thời hạn xử lý: trong 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: cấp văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Nếu cần hỗ trợ và tư vấn thêm về việc xin văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người Đan Mạch, bạn vui lòng gọi ngay vào số Hotline của PNVT nhé!

Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.