PNVT

Giấy phép lao động cho người Ấn Độ

Giấy phép lao động cho người Ấn Độ (Work permit for Indian  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Ấn Độ sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục cấp giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc (Work permit for Korean  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục cấp giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Nhật Bản

Giấy phép lao động cho người Nhật Bản (Work permit for Japanese  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Nhật Bản sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục cấp giấy phép lao động theo vị trí địa …

Mẫu giấy phép lao động

Mẫu giấy phép lao động năm 2014 – đây là mẫu hiện hành do Sở lao động thương binh xã hội TPHCM sử dụng 1. Mẫu giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau: …

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động (required documents to renew a Vietnam work permit) giúp bạn tự chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động, căn cứ khoản  2, điều 10 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định mới gồm Thông tư …

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động (required documents to renew a Vietnam work permit) giúp bạn tự chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động, căn cứ khoản  2, điều 10 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định mới gồm …

Các trường hợp gia hạn giấy phép lao động

Các trường hợp gia hạn giấy phép lao động (renewal of Vietnam work permit) giúp bạn biết liệu mình có được gia hạn giấy phép lao động hay không, căn cứ điểm a, khoản 1, điều 10 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định mới gồm …

Thời hạn giấy phép lao động

Thời hạn giấy phép lao động (duration of Vietnam work permit) tối đa là 36 tháng, căn cứ vào khoản 4 điều 9 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, nghị định này hiện này vô hiệu hóa bởi Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về …