PNVT

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Tháp

Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đồng Tháp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Đồng Tháp Trụ sở: 18, đường 30/4, phường 1 Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 067.3851606 – Fax: 067.3852980 Email: sldtbxh@dongthap.gov.vn …

Thủ tục xin giấy phép lao động mới

Từ ngày 01/11, NSDLĐ muốn xin giấy phép lao động (GPLĐ) cho NLĐ nước ngoài phải thực hiện thủ tục theo 2 bước sau: Bước 1: Lập báo cáo, giải trình nhu cầu lao động nước ngoài gửi đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh và xin văn bản …

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Bến Tre

Cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bến Tre Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Bến Tre Địa chỉ: 73, đường 30-4, P.3, thành phố Bến Tre Điện thoại: 075.3822443 Fax: 075.3826225 Website: http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=section&id=18&Itemid=120 Vị trí và chức …