PNVT

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động (trong trường hợp này là chủ công ty, doanh nghiệp đặt tại Việt Nam) là điều mà nhiều người thường không chú ý vì nghĩ rằng khi xin được giấy phép lao động là đã xong việc, thật ra còn …

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Trước kia, thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại là 3 năm hoặc 2 năm, tuy nhiên, theo điều 16, Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì thời hạn của giấy phép …