PNVT

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động (trong trường hợp này là chủ công ty, doanh nghiệp đặt tại Việt Nam) là điều mà nhiều người thường không chú ý vì nghĩ rằng khi xin được giấy phép lao động là đã xong việc, thật ra còn …

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Trước kia, thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại là 3 năm hoặc 2 năm, tuy nhiên, theo điều 16, Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì thời hạn của giấy phép …

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng …

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động như sau: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động …

Top 10 hộ chiếu được nhiều miễn trừ visa

Đây là xếp hạng theo số lượng quốc gia miễn trừ visa nhập cảnh vào quốc gia đó. Miễn thị thực là việc một quốc gia cho công dân từ một quốc gia khác nhập cảnh mà không phải xin thị thực nhập nhập. Thứ tự xếp hạng …

Gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài (tiếng Anh là Renewal of work permit) là việc kéo dài thêm thời hiệu của hợp đồng lao động đã hết hạn. Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn …

Làm nhanh giấy phép lao động

Theo luật xuất nhập cảnh mới áp dụng cho 2015 và luật lao động hiện tại, thì bắt buộc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Việc xin được cấp giấy phép lao động đã là việc không dễ dàng rồi, …