Nghệ An

Hợp Tác Xã Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Minh Hưng
Minh Hung Cooperative
Khối Yên Sơn, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An
Phạm Thị Mỹ Linh
2901830673 (20/01/2016)
270107000057
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 626 – 2901907710
626 Construction Investment and Trading Joint Stock Company
Xóm 2, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, Vietnam
Sub-hamlet 2, Dien Thai Commune, Dien Chau District, Nghe An Province, Vietnam
Phan Mạnh Hùng
2901907710 – 25/10/2017
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
4321
Lắp đặt hệ thống điện
7110 (Chính)
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: -Hoạt động kiến trúc -Hoạt động đo đạc bản đồ -Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước -Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu. đánh giá và thẩm tra hồ sơ dự thầu
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4220
Xây dựng công trình công ích
4100
Xây dựng nhà các loại
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
2901907710 – 25/10/2017