Nghệ An

Hợp Tác Xã Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Minh Hưng
Minh Hung Cooperative
Khối Yên Sơn, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An
Phạm Thị Mỹ Linh
2901830673 (20/01/2016)
270107000057