Kiến thức GPLĐ

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP tiếng Anh (English)

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP English hay nghị định 11/2016/NĐ-CP tiếng Anh sẽ được trình bày một cách đầy đủ, chính xác trong bài viết này. Người lao động nước ngoài hoặc bất kỳ ai quan tâm đến việc nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam …

Làm gì sau khi có giấy phép lao động?

Giấy phép lao động là bằng chứng khẳng định người nước ngoài được làm việc hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam (ngoài trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật). Vậy doanh nghiệp, người lao động phải làm gì sau khi …

Công văn trả giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động được cấp cho người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc ở Việt Nam. Giấy phép lao động sẽ do người lao động trực tiếp quản lý và có trách nhiệm, nghĩa vụ xuất trình khi được cơ quan chức năng yêu …

Địa chỉ Bộ Lao động Thương binh và xã hội

Với mong muốn giúp mọi người tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như thông tin liên lạc của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, PNVT cập nhật các thông tin dưới đây một cách ngắn gọn nhất để các bạn có thể nắm …

Thời gian làm giấy phép lao động mất bao lâu?

Giấy phép lao động là giấy tờ có ghi các thông tin của người lao động nước ngoài, nó thể hiện một đối tượng cụ thể nào đó được phép làm việc hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Giấy phép lao động do Sở Lao động hoặc …
EnglishVietnamUnknown