Kiến thức GPLĐ

Mẫu số 01/PLII, phiếu đăng ký dự tuyển lao động

Nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhận nước ngoài tại Việt Nam. Theo nghị định thì hồ …
EnglishVietnamUnknown