Kiến thức GPLĐ

Những điều cần biết về việc làm giấy phép lao động, quy định về người lao động nước ngoài ở Việt Nam bao gồm các vấn đề xuất nhập cảnh, chi phí làm work permit, văn bản, trình tự thực hiện hồ sơ, hướng dẫn điền mẫu văn bản…

mẫu số 01/PLII phiếu đăng ký dự tuyển lao động

Mẫu số 01/PLII, phiếu đăng ký dự tuyển lao động Việt Nam

Nghị định 152/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhận nước ngoài tại Việt Nam. Theo nghị định thì hồ sơ đăng ký dự tuyển của người …

Mẫu số 01/PLII, phiếu đăng ký dự tuyển lao động Việt Nam

Scroll to Top