Kiến thức GPLĐ

Những điều cần biết về việc làm giấy phép lao động, quy định về người lao động nước ngoài ở Việt Nam bao gồm các vấn đề xuất nhập cảnh, chi phí làm work permit, văn bản, trình tự thực hiện hồ sơ, hướng dẫn điền mẫu văn bản…

giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mức phạt không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động là văn bản bắt buộc đối với những người lao động nước ngoài thuộc những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Do đó, nếu người lao động không có giấy xác nhận không thuộc diện …

Mức phạt không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ

người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp

Di chuyển nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp GPLĐ

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Lao động …

Di chuyển nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp GPLĐ

Scroll to Top