cong-van-so-3174-ubnd-vx-ho-tro-nguoi-nuoc-ngoai-la-nha-dau-tu-chuyen-gia-ky-thuat-lao-dong-tay-nghe-cao-nha-quan-ly

Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý

Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top