cong-van-so-3174-ubnd-vx-ho-tro-nguoi-nuoc-ngoai-la-nha-dau-tu-chuyen-gia-ky-thuat-lao-dong-tay-nghe-cao-nha-quan-ly

Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý

Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top