mau-so-14-thong-tu-40-2016-tt-bldtbxh-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai

Mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 14 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top