mau-so-15-pli-quy-dinh-mau-van-ban-khong-duoc-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong-khong-cap-cap-lai-gia-han-giay-phep-lao-dong

Mẫu số 15/PLI quy định mẫu văn bản không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Mẫu số 15/PLI quy định mẫu văn bản không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top