Nghị định 152 về giấy phép lao động

Nghị định về giấy phép lao động mới nhất được ban hành ngày 30/12/2020 là nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Các doanh nghiệp, người lao động nước ngoài nên nghiên cứu nghị định này để biết cách thực hiện thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn, xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, xin miễn giấy phép lao động và thu hồi giấy phép lao động, báo cáo, giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài….Nghị định sẽ được Chính Phủ áp dụng từ ngày 15/02/2021.

nghị định giấy phép lao động

Nội dung nghị định 152 về giấy phép lao động xoay quanh vấn đề gì?

Nghị định về giấy phép lao động mới nhất 2021

Thời hạn làm giấy phép lao động

Nghị định 152 về giấy phép lao động quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động:

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Điều 157 của Bộ luật Lao động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo khoản 1, 2 và 9 Điều 154 của Bộ luật Lao động.

2. Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo khoản 3 Điều 150 của Bộ luật Lao động.

Cấu trúc nghị định 152 về giấy phép lao động

Nghị định 152 về giấy phép lao động gồm 4 chương:

Chương 1: Những quy định chung gồm 3 điều từ điều 1 đến điều 3

Chương 2: Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động, gồm các mục sau:

– Mục 1: Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Mục 2: Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

– Mục 3: Cấp giấy phép lao động

– Mục 4: Cấp lại giấy phép lao động

– Mục 5: Gia hạn giấy phép lao động

– Mục 6: Thu hồi giấy phép lao động

Chương 2 gồm 17 điều, từ điều 4 đến điều 21

Chương 3: tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, gồm 6 điều từ điều 22 đến điều 28.

Chương 4: điều khoản thi hành gồm 2 điều từ điều 29 đến điều 30

Phụ lục Nghị định 152 về giấy phép lao động

Nghị định 152 về giấy phép lao động gồm 2 Phụ lục đính kèm, giới thiệu các mẫu văn bản thực hiện thủ tục giúp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các mẫu văn bản làm thủ tục tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

PHỤ LỤC I
(Kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Ký hiệu mẫuTên mẫu
Mẫu số 01/PLIVề việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
Mẫu số 02/PLIVề việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
Mẫu số 03/PLIVề việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.
Mẫu số 04/PLIVề việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.
Mẫu số 05/PLIVề việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
Mẫu số 06/PLIVề việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.
Mẫu số 07/PLIBáo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.
Mẫu số 08/PLIBáo cáo tình hình người lao động nước ngoài.
Mẫu số 09/PLIVề việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Mẫu số 10/PLIGiấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Mẫu số 11/PLIVề việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Mẫu số 12/PLIGiấy phép lao động.
Mẫu số 13/PLIQuyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.
Mẫu số 14/PLlSổ theo dõi người lao động nước ngoài.
Mẫu số 15/PLIVề việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động.

PHỤ LỤC II
(Kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Ký hiệu mẫuTên mẫu
Mẫu số 01/PLIIPhiếu đăng ký dự tuyển lao động.
Mẫu số 02/PLIIBáo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam.
Mẫu số 03/PLIIBáo cáo tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Mẫu số 04/PLIIBáo cáo tình hình cung ứng, cho thuê lại lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 152 về giấy phép lao động có sự điều chỉnh, bổ sung nhiều điều khoản, nhiều quy định mới so với nghị đinh 11/2016/NĐ-CP. Nếu quý doanh nghiệp, người lao động nước ngoài đang cần thực hiện các thủ tục có yếu tố nước ngoài thì nên tìm hiểu thêm Bộ Luật lao động 2019, ngoài việc nghiên cứu Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính Phủ./.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG PNVT 
CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ KHÓ – HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI BẰNG CÔNG VĂN
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 7013  | (028) 3514 7944  | Di động: 0977 894 613

Email: pnvt05@gmail.com ; pnvt04@gmail.com ;pnvt911@gmail.com; pnvt09@gmail.com ; pnvt15@gmail.com ( TPHCM)

 pnvt04@gmail.com ;pnvt15@gmail.com ; pnvt06@gmail.com ;pnvt08@gmail.com; pnvt07@gmail.com ; pnvt911@gmail.com; (Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, Trà Vinh, Tiền Giang…)

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 0977 97 99 96

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown