nghi-quyet-so-03-2020-nq-hdnd-quy-dinh-muc-thu-le-phi-tai-dak-lak

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí tại Đắk Lắk

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí tại Đắk Lắk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top