nghi-quyet-so-92-2016-nq-hdnd-ve-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-tinh-soc-trang

Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí tỉnh Sóc Trăng

Bình luận


*

EnglishVietnamUnknown