tphcm-de-nghi-chi-tam-thoi-ho-tro-nhap-canh-doi-voi-chuyen-gia-nuoc-ngoai-co-giay-phep-lao-dong

TPHCM đề nghị chỉ tạm thời hỗ trợ nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài có giấy phép lao động

TPHCM đề nghị chỉ tạm thời hỗ trợ nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài có giấy phép lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top