Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH BPP VĨNH CHÂU WIND POWER
CÔNG TY TNHH BPP VĨNH CHÂU WIND POWER
BPP VINH CHAU WIND POWER LIMITED LIABILITY COMPANY
BPPVC
Số 22 Bùi Thị Xuân, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
22 Bui Thi Xuan Street, Cluster 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam
BUBPACHART MEECHAROEN
2200752353 (16/10/2018)
3512
Truyền tải và phân phối điện
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng gió
2200752353 (16/10/2018)