Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH BPP VĨNH CHÂU WIND POWER
Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH BPP VĨNH CHÂU WIND POWER
Tên giao dịch (tiếng Anh): BPP VINH CHAU WIND POWER LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên viết tắt: BPPVC
Địa chỉ : Số 22 Bùi Thị Xuân, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh: 22 Bui Thi Xuan Street, Cluster 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật : BUBPACHART MEECHAROEN
Mã số thuế : 2200752353 (16/10/2018)
Ngành nghề chính: 3512
Truyền tải và phân phối điện
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng gió
Giấy phép kinh doanh: 2200752353 (16/10/2018)
Quốc gia- tỉnh:
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN VĂN HÙNG
Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN VĂN HÙNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Phan Van Hung High School
Địa chỉ : QL1A, Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng
Địa chỉ tiếng Anh: Highway 1A, Dai Hai Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown