tram-nguoi-lao-dong-khac-nguoi-su-dung-lao-dong-cung-chuc-vu

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top