mau-so-02-pli-ve-viec-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai

Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top