Ngữ pháp + bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online

Ngữ pháp tiếng Anh, các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online, các thì trong tiếng Anh, giải thích thuật ngữ tiếng Anh, các sử dụng giới từ tiếng Anh….

bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng anh trực tuyến

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án) gồm 10 câu hỏi /bài với mong muốn củng cố kiến thức với giới từ tiếng Anh. Ta biết, giới từ tiếng Anh là phức tạp, khó nhớ, mà chỉ có cách là học thuộc lòng, chứ không có …

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án)

the time after next: the day/week/month/year etc after next là gì

The time after next: the day/week/month/year etc after next là gì?

Cấu trúc The time after next như the day/week/month/year etc after next là gì? ít có người nhớ cấu trúc này, tạm dịch là ngày/tuần/tháng/năm sau của ngày/tuần/tháng/năm sau. Chẳng hạn, giờ là tháng 5, nếu nói “the month after next” nghĩa là nói đến tháng 7. Đây là thành ngữ diễn tả thời gian …

The time after next: the day/week/month/year etc after next là gì?

cấu trúc thì tương lai đơn

Cấu trúc, công thức, dấu hiệu nhận biết và cách dùng thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn (simple future tense) là thì rất quan trọng trong 16 thì tiếng Anh và thường được sử dụng trong giao tiếp đời sống hằng ngày. Chằng hạn, chúng ta nói “khi nào chúng ta sẽ gặp nhau?” là sử dụng thì tương lai đơn rồi. Như vậy thì tương lai đơn …

Cấu trúc, công thức, dấu hiệu nhận biết và cách dùng thì tương lai đơn

Scroll to Top