Ngữ pháp + bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online

The time after next: the day/week/month/year etc after next là gì?

Cấu trúc The time after next như the day/week/month/year etc after next là gì? ít có người nhớ cấu trúc này, tạm dịch là ngày/tuần/tháng/năm sau của ngày/tuần/tháng/năm sau. Chẳng hạn, giờ là tháng 5, nếu nói “the month after next” nghĩa là nói đến tháng 7. Đây …
EnglishVietnamUnknown