Ngữ pháp + bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online

Ngữ pháp tiếng Anh, các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh online, các thì trong tiếng Anh, giải thích thuật ngữ tiếng Anh, các sử dụng giới từ tiếng Anh….

the time after next: the day/week/month/year etc after next là gì

The time after next: the day/week/month/year etc after next là gì?

Cấu trúc The time after next như the day/week/month/year etc after next là gì? ít có người nhớ cấu trúc này, tạm dịch là ngày/tuần/tháng/năm sau của ngày/tuần/tháng/năm sau. Chẳng hạn, giờ là tháng 5, nếu nói “the month after next” nghĩa là nói đến tháng 7. Đây là thành ngữ diễn tả thời gian …

The time after next: the day/week/month/year etc after next là gì?

cấu trúc thì tương lai đơn

Cấu trúc, công thức, dấu hiệu nhận biết và cách dùng thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn (simple future tense) là thì rất quan trọng trong 16 thì tiếng Anh và thường được sử dụng trong giao tiếp đời sống hằng ngày. Chằng hạn, chúng ta nói “khi nào chúng ta sẽ gặp nhau?” là sử dụng thì tương lai đơn rồi. Như vậy thì tương lai đơn …

Cấu trúc, công thức, dấu hiệu nhận biết và cách dùng thì tương lai đơn

Scroll to Top