Home Kiến thức GPLĐ Mẫu 01/PLI hay Mẫu 02/PLI khi gia hạn giấy phép lao động?

Mẫu 01/PLI hay Mẫu 02/PLI khi gia hạn giấy phép lao động?

Hỏi: Tại thời điểm 30/9/2023 Công ty có sử dụng 02 người lao động nước ngoài (đã có giấy phép lao động) ở vị trí – chức danh
công việc là chuyên gia – Trưởng phòng Nhân sự và Chuyên gia – Cố vấn tài chính.

Do đến ngày 30/11/2023 giấy phép lao động (GPLĐ) của 02 người nước ngoài hết hạn làm việc. Để gia hạn (hoặc cấp mới) GPLĐ nối tiếp với thời gian hết hạn, cho hỏi Công ty sẽ thực hiện Mẫu số 01/PLI hay Mẫu số 02/PLI khi thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người LĐNN cho 02 chức danh này?

gia hạn giấy phép lao động
Đáp: Trong trường hợp Công ty không có thay đổi vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm đối với 02
chức danh công việc (Trưởng phòng Nhân sự và Cố vấn tài chính) đã sử dụng để thực hiện gia hạn (cấp mới) thời hạn làm việc trên
GPLĐ trước đó, khi có nhu cầu mới về thời hạn làm việc thì Công ty sẽ áp dụng Mẫu 01/PLI để giải trình đối với vị trí công việc là
chuyên gia cho 02 chức danh công việc là Trưởng phòng Nhân sự và Cố vấn tài chính.

Liên hệ tư vấn ngay
Mrs. An
Email: [email protected]

0981 059 551

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.